Lesbrief

Volg de stappen en beantwoord de vragen op het antwoordformulier.

 

1. Wat Weet jouw klas over bijen?

Maak samen een woordweb over bijen (individueel of op het digibord). 

Bewaar deze, om aan het eind van het lesprogramma na te gaan wat jullie geleerd hebben.
Verzamel vragen die jullie hebben over bijen op losse briefjes in een doos of op het digibord. 
Check tijdens het lesprogramma welke vragen je inmiddels kunt beantwoorden.

Wij zetten ook een woord in jullie woordweb, namelijk ‘ Ecosysteem’.
Benieuwd of jullie dat woord kennen en wat dat met de Bij te maken heeft!

 Bekijk het filmpje over wilde bijen op www.schooltv.nl.